Vlastní nastavení účtenky - klíčová slova

Radek Hemelík
09.04.2017 14:46:00

V našem Pokladním systému máte možnost podle vlastní potřeby nadefinovat vzhled účtenky řádek po řádku. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Nastavení vlastní účtenky naleznete v Nastavení. Musíte být přihlášen jako uživatel, který má do nastavení přístup (například admin).

V Nastavení přejděte na záložku Účtenky, kde se vše nastavuje.

V první řadě je potřeba pochopit, z čeho se skládá šablona, kterou vidíte v levé části nastavovací obrazovky.

Ta je rozdělena na dvě sekce, první polovina obsahuje sekci označeno jako [Global]. V té se nastavují statické texty a další neměnné hodnoty, které se používají ve druhé polovině šablony, v sekci označené jako [Template], ve které se již staví účtenka řádek po řádku.

V sekci Global je podstatná položka Lines, která udává, kolik celkově řádků má účtenka v druhé sekci obsahovat. Počítejte s tím, že položky prodeje jsou v šabloně chápány společně jako jedna položka - stačí na ně na všechny tedy jediné klíčové slovo, což si uvedeme níže.

Všechny hodnoty označené jako Text1, Text2,... označují klíčová slova TEXT a její číslo tak, jak je poté libovolně můžete použít níže. Do nich se ukládají zejména označení provozovny (Jméno firmy, IČ, DIČ, kontakty a další hodnoty, třeba pozvánka na akci - je to jen na Vás). Nic víc není třeba v sekci Global zadávat.

Příklad:

[Global]
Lines=10
Title = POKLADNÍ DOKLAD - DAŇOVÝ DOKLAD

Text1=Hospůdka, s.r.o.
Text2=Ulicovitá 123.
Text3=123 45 Městov 1.
Text4=IČ: 12345678
Text5=Tel: +420-411190111

Zajímavá je především druhá polovina šablony - zmíněná sekce [Template]. Zde se již staví účtenka po řádcích pomocí klíčových slov, kdy platí, že Line1=XXX znamená, že na prvním řádku bude použito klíčové slovo odpovídající hodnotě zde označené jako XXX. Klíčová slova, která můžete použít uvádíme zde:

Stamp - funkce razítka, pokud jej fyzicky tiskárna obsahuje (u starších tiskáren, nové to nemají, nebo to využívají na tisk loga apod)
Text1, Text2, ...  - zobrazení textu uvedeného u stejného parametru v sekci Global. Je možné použít až 100 textů
Title - zobrazení hodnoty titulku ze sekce Global
Counter - Počítadlo účtenek
DateTime - Aktuální datum a čas vygenerování účtenky
BreakLine - Oddělující čára základní
BREAKLINE2 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE3 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE4 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE5 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE6 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE7 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE8 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE9 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
ASCII - Zobrazí celou znakovou sadu, kterou tiskárna podporuje - zjistíte tak možnosti tiskárny
Items - Zobrazí položky prodeje - tedy veškeré zboží, množství a ceny na lístku
TotalWithTaxes - Zobrazí celkovou částku včetně daní
Pay - Zobrazí uhrazenou částku (pokud je zadána platba klienta do systému, tj. jakou částkou platí)
ToPay - Zobrazí částku k úhradě (kladné číslo), nebo částku k vrácení (záporné číslo)
Tax1 - Zobrazí daňovou rekapitulaci dle sazby 1.
Tax2 - Zobrazí daňovou rekapitulaci dle sazby 2.
Tax3 - Zobrazí daňovou rekapitulaci dle sazby 3.
Tax4 - Zobrazí daňovou rekapitulaci dle sazby 4.
Tax5 - Zobrazí daňovou rekapitulaci dle sazby 5.
Personal - Zobrazí jméno obsluhujícího personálu - barmana
Host - Zobrazí jméno hosta / stolu
APPNAME - Zobrazí jméno aplikace - pokladního systému
LICENCE - Zobrazí stav licence
LICENCEDATE - Zobrazí datum konce licence
PRODUCER - Zobrazí informace o výrobci pokladního systému
SUPPORTLINE - Zobrazí kontakty na telefonicku podporu výrobce pokladního systému
SUPPORTEMAIL - Zobrazí kontakty na e-mailovou podporu výrobce pokladního systému
ID - Zbrazí nastavené ID (název) provozovny dle záložky Všeobecné nastavení
COPYRIGHTOFF - Nemá vliv na zobrazení v účtence, pouze vypne automatické zobrazení řádku použité pokladny
UIDRECEIPT - Unikátní číslo účtenky v rámci Elektronické evidence tržeb
FIK - Zobrazí přidělený FIK kód od Finanční správy, nebo PKP kód v režimu OFFLINE
EETIDPROVOZ - Označení ID provozovny v rámci Elektronické evidence tržeb
EETIDPLATCE - Označení DIČ plátce v rámci Elektronické evidence tržeb
EETDICPOVERUJICIHO - Označení pověřujícího plátce DIČ v rámci Elektronické evidence tržeb při použití dvou provozovatelů
EETREZIM - Zobrazí režim pokladny (Běžný, nebo zjednodušení) v rámci Elektronické evidence tržeb
BKP - Zobrazí kód BKP účtenky v rámci Elektronické evidence tržeb 

Příklad:

[Template]
Line1=Stamp
Line2=Text1
Line3=Text2
Line4=Text3
Line5=Text4
Line6=Title
Line7=Counter
Line8=DateTime
Line9=BreakLine
Line10=Items
Line11=BreakLine
Line12=Text15
Line13=TotalWithTaxes
Line14=Pay
Line15=ToPay
Line16=BreakLine
Line17=Tax1
Line18=Tax2
Line19=Tax3
Line20=BreakLine
Line21=Personal
Line22=HOST
Line23=BreakLine
Line24=Text14
Line25=Text13
Line26=BreakLine
Line27=Text10
Line28=Text11
Line29=Text12
Line30=BreakLine
Line31=APPNAME
Line32=LICENCE
Line33=LICENCEDATE
Line34=BreakLine
Line35=PRODUCER
Line36=SUPPORTLINE
Line37=SUPPORTEMAIL
Line38=BreakLine
Line39=ID

Průměrné hodnocení: 0 (0 hlasů)

Můžete přidat komentář k odpovědi