FAQ Overview

Bar a Restaurace

Nastavení formátu data a času Windows Vista a vyšší

Protože ve Windows Vista a vyšších bývá chyba ve zpracování správného nastavení formátu data a času pro Českou republiku, uvádíme zde návod, jak správně nastavit formát.

Je potřeba vyresetovat nastavení.

Pokud narazíte na problém, že na Vistách se Vám bude špatně formátovat datum (03/27/2012 místo 27.3.2012) vězte, že je to problém instalace Vista a dalších verzí, kdy je oddělovač data nastaven na dvouznakovou hodnotu. Problémem jsou zasaženy asi Delphi 7 a vyšší.

Chyba je to protože když si zobrazíte nastavení Oblast a jazyk a vyberete místo Čeština něco jiného a dáte použít, a vyberete zpět Čeština tak problém zmizí.

V první řadě naleznete v ovládacích panelech Místní nastavení regionu. Zde všude zvolte Češtinu a Českou republiku a dále u datumu (kalendáře) zvolte rozšířené možnosti, kde klikněte na tlačítko resetování tak, jak je zde na obrázku:

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:37:00


Řešení problému formátu data Windows 7

Nastavení českého prostředí (formát data a čísel) pro Windows 7

Česká Windows 7 (jedná se pouze o Home a Professional, Ultimate jsou v pořádku) oznamují programům, že jsou anglická, ač z pohledu uživatele je vše nastaveno správně. Projevem je, že formát data není český – měsíc den rok, názvy měsíců se zobrazují anglicky atd. Je to evidentně chyba Windows 7 a projevuje se u programů psaných v Delphi. Problém se dá vyřešit následovně:

 • Ukončete programy CSH (pokud některý běží).
 • Otevřete Ovládací panely.
 • Otevřete sekci Hodiny, jazyk a oblast, pak Oblast a jazyk. Otevře se okno Oblast a jazyk.
 • Klikněte na tlačítko Další nastavení… Otevře se okno Vlastní formát.
 • Klikněte na tlačítko Vynulovat.
 • Na otázku „Chcete odebrat všechna vlastní nastavení formátu?“ odpovězte Ano.
 • Uložte nastavení (2x OK).

Náhled je z Windows 10, kde pokud nastavíte takto, bude vše v pořádku.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:39:00


Vlastní nastavení účtenky - klíčová slova

V našem Pokladním systému máte možnost podle vlastní potřeby nadefinovat vzhled účtenky řádek po řádku. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Nastavení vlastní účtenky naleznete v Nastavení. Musíte být přihlášen jako uživatel, který má do nastavení přístup (například admin).

V Nastavení přejděte na záložku Účtenky, kde se vše nastavuje.

V první řadě je potřeba pochopit, z čeho se skládá šablona, kterou vidíte v levé části nastavovací obrazovky.

Ta je rozdělena na dvě sekce, první polovina obsahuje sekci označeno jako [Global]. V té se nastavují statické texty a další neměnné hodnoty, které se používají ve druhé polovině šablony, v sekci označené jako [Template], ve které se již staví účtenka řádek po řádku.

V sekci Global je podstatná položka Lines, která udává, kolik celkově řádků má účtenka v druhé sekci obsahovat. Počítejte s tím, že položky prodeje jsou v šabloně chápány společně jako jedna položka - stačí na ně na všechny tedy jediné klíčové slovo, což si uvedeme níže.

Všechny hodnoty označené jako Text1, Text2,... označují klíčová slova TEXT a její číslo tak, jak je poté libovolně můžete použít níže. Do nich se ukládají zejména označení provozovny (Jméno firmy, IČ, DIČ, kontakty a další hodnoty, třeba pozvánka na akci - je to jen na Vás). Nic víc není třeba v sekci Global zadávat.

Příklad:

[Global]
Lines=10
Title = POKLADNÍ DOKLAD - DAŇOVÝ DOKLAD

Text1=Hospůdka, s.r.o.
Text2=Ulicovitá 123.
Text3=123 45 Městov 1.
Text4=IČ: 12345678
Text5=Tel: +420-411190111

Zajímavá je především druhá polovina šablony - zmíněná sekce [Template]. Zde se již staví účtenka po řádcích pomocí klíčových slov, kdy platí, že Line1=XXX znamená, že na prvním řádku bude použito klíčové slovo odpovídající hodnotě zde označené jako XXX. Klíčová slova, která můžete použít uvádíme zde:

Stamp - funkce razítka, pokud jej fyzicky tiskárna obsahuje (u starších tiskáren, nové to nemají, nebo to využívají na tisk loga apod)
Text1, Text2, ...  - zobrazení textu uvedeného u stejného parametru v sekci Global. Je možné použít až 100 textů
Title - zobrazení hodnoty titulku ze sekce Global
Counter - Počítadlo účtenek
DateTime - Aktuální datum a čas vygenerování účtenky
BreakLine - Oddělující čára základní
BREAKLINE2 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE3 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE4 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE5 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE6 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE7 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE8 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
BREAKLINE9 - Jiná oddělující čára - dle podpory tiskárny
ASCII - Zobrazí celou znakovou sadu, kterou tiskárna podporuje - zjistíte tak možnosti tiskárny
Items - Zobrazí položky prodeje - tedy veškeré zboží, množství a ceny na lístku
TotalWithTaxes - Zobrazí celkovou částku včetně daní
Pay - Zobrazí uhrazenou částku (pokud je zadána platba klienta do systému, tj. jakou částkou platí)
ToPay - Zobrazí částku k úhradě (kladné číslo), nebo částku k vrácení (záporné číslo)
Tax1 - Zobrazí daňovou rekapitulaci dle sazby 1.
Tax2 - Zobrazí daňovou rekapitulaci dle sazby 2.
Tax3 - Zobrazí daňovou rekapitulaci dle sazby 3.
Tax4 - Zobrazí daňovou rekapitulaci dle sazby 4.
Tax5 - Zobrazí daňovou rekapitulaci dle sazby 5.
Personal - Zobrazí jméno obsluhujícího personálu - barmana
Host - Zobrazí jméno hosta / stolu
APPNAME - Zobrazí jméno aplikace - pokladního systému
LICENCE - Zobrazí stav licence
LICENCEDATE - Zobrazí datum konce licence
PRODUCER - Zobrazí informace o výrobci pokladního systému
SUPPORTLINE - Zobrazí kontakty na telefonicku podporu výrobce pokladního systému
SUPPORTEMAIL - Zobrazí kontakty na e-mailovou podporu výrobce pokladního systému
ID - Zbrazí nastavené ID (název) provozovny dle záložky Všeobecné nastavení
COPYRIGHTOFF - Nemá vliv na zobrazení v účtence, pouze vypne automatické zobrazení řádku použité pokladny
UIDRECEIPT - Unikátní číslo účtenky v rámci Elektronické evidence tržeb
FIK - Zobrazí přidělený FIK kód od Finanční správy, nebo PKP kód v režimu OFFLINE
EETIDPROVOZ - Označení ID provozovny v rámci Elektronické evidence tržeb
EETIDPLATCE - Označení DIČ plátce v rámci Elektronické evidence tržeb
EETDICPOVERUJICIHO - Označení pověřujícího plátce DIČ v rámci Elektronické evidence tržeb při použití dvou provozovatelů
EETREZIM - Zobrazí režim pokladny (Běžný, nebo zjednodušení) v rámci Elektronické evidence tržeb
BKP - Zobrazí kód BKP účtenky v rámci Elektronické evidence tržeb 

Příklad:

[Template]
Line1=Stamp
Line2=Text1
Line3=Text2
Line4=Text3
Line5=Text4
Line6=Title
Line7=Counter
Line8=DateTime
Line9=BreakLine
Line10=Items
Line11=BreakLine
Line12=Text15
Line13=TotalWithTaxes
Line14=Pay
Line15=ToPay
Line16=BreakLine
Line17=Tax1
Line18=Tax2
Line19=Tax3
Line20=BreakLine
Line21=Personal
Line22=HOST
Line23=BreakLine
Line24=Text14
Line25=Text13
Line26=BreakLine
Line27=Text10
Line28=Text11
Line29=Text12
Line30=BreakLine
Line31=APPNAME
Line32=LICENCE
Line33=LICENCEDATE
Line34=BreakLine
Line35=PRODUCER
Line36=SUPPORTLINE
Line37=SUPPORTEMAIL
Line38=BreakLine
Line39=ID

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 09.04.2017 14:46:00


Nastavení údajů od Finanční správy, správa certifikátů

Vážení zákazníci,

\r\n

vzhledem k tomu, že se blíží spuštění Elektronické evidence tržeb (EET) a že jsme si všimli, že většina uživatelů našich systémů ještě nemá nastaveny údaje do EET, doporučujeme toto učinit co nejdříve, abyste mohli funkce EET řádně využívat a vše fungovalo, jak má. 

\r\n

Zde Vám poskytujeme pár informací a rad, jak na to.

\r\n

V případě, že využíváte naše EET servery jako prostředníka, doporučujeme do aplikace zadat Vaše přihlašovací údaje na náš licenční server. Jsou to stejné jména a hesla, které používáte pro přístup k licencím, pro zadávání unikátních čísel a podání žádosti o vygenerování aktivačních údajů - obdrželi jste tyto přístupy v rekapitulaci objednávky. Je také potřeba nám poslat certifikát (soubor s číslem a koncovkou .p12 - například 12346789.p12) i s heslem na podporu a uvést,  na koho je vedena licence. Stejné údaje je potřeba mít nastaveny v pokladně a my vše ostatní na našem serveru nastavíme.

\r\n

Pro správnou funkci OFFLINE účtenek je samozřejmě potřeba mít certifikáty i hesla správně nastavené i v kase!

\r\n

Můžete použít přímou komunikaci s Finanční správou, nebo můžete použít naše servery jako prostředníka - pokud máte Windows XP a nižší, pak není možné použít přímou komunikaci a je nutné použít naše servery! Windows XP a nižší totiž nepodporují nejnovější bezpečnostní komunikační standardy, které Finanční správa vyžaduje. OFFLINE jako takový toto neovlivní a při použití našich serverů, jako prostředníka je možné naši pokladnu používat i na XP (mimochodem - jen naše pokladna, jako jediná toto umožňuje).

\r\n

Pokud nemůžete své přihlašovací údaje nalézt, můžete si o jejich poslání pořádat zde: https://licence.mysoft.cz/heslo.php

\r\n

Po přihlášení k licenčním klikněte v nabídce na tlačítko "Změna os. údajů" a následně buďto potvrďte své údaje (pokud jste tak již neučinili), nebo zde máte možnost nahrát na server obdržené certifikáty.

\r\n

Certifikáty jsou celkem tři a jsou následujícího typu:

\r\n

AUTH - Certifikační autorita (tj. certifikát ICA)
ROOT - Finanční správa
USER - Poplatník - tedy Váš osobní certifikát pro komunikaci s Finanční správou

\r\n

Stačí nám poslat hlavně USER certifikát!

\r\n

U každého je potřeba zadat i hesla tak, jak jste je obdrželi od Finanční správy.

\r\n

Pokud chcete certifikát vyměnit za jiný, prostě zvolte nový soubor, vyberte typ certifikátu (AUTH/ROOT/USER), zdejte heslo k certifikátu a odešlete.

\r\n

Hesla po uložení neověřujeme, toto se děje až při samotné komunikaci s EET. Pokud jej tedy zadáte chybně, nebude Vám komunikace pokladního zařízení správně fungovat. Systém Vás na to upozorní.

\r\n

Pokud je Vám během komunikace s EET vrácena chyba, je vhodné provést aktualizaci systému (stažením a rozbalením do složky baru tohoto souboru: https://update.mysoft.cz/bar/complete.zip) a případně nás kontaktujte, nejlépe na e-mailu, kde je možné poslat náhled obrazovky pořízeného pomocí tlačítka PrintScreen (Prtscr) na klávesnici.

\r\n

Pokud byste si nevěděli rady, kontaktujte naši zákaznickou podporu na e-mailu helpdesk@mysoft.cz, rádi Vám pomůžeme.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 13.12.2016 13:59:00


Nastavení sdílení kasy v síti - ovládání z jiných PC

Pokladnu můžete spravovat i z více počítačů a to dokonce i kdekoliv na světě. Stačí jen nastavit vše podle návodu na této stránce.

\r\n

Jsou zde dvě možnosti - používat jeden sklad, nebo více skladů. Kolik skladů, tolik primárních kas.

\r\n

Primární kasou je hlavní pokladna, na které se prodává. Zde nastavte sdílení celé složky s instalací Baru v síti a to s právem pro zápis.

\r\n

Pokud chcete v kanceláři třeba jen naskladňovat, najdete si počítač kasy v Okolních počítačích a spustíte si ji z tohoto umístění - případně si lze vytvořit na toto umístění i zástupce na ploše.

\r\n

Od toho okamžiku pracujete ONLINE s daty pokladny na druhém PC.

\r\n

Pokud budete mít instalační složku Baru třeba ve složce Dropboxu, Google Disku, OneDrive, či jiného cloud úložiště, pak s daty můžete přímo pracovat kdekoliv, kde je internet.

\r\n

Stejný princip funguje i na naše ostatní systémy, třeba na Hotel a Penzion, nebo na Firma a Sklad apod.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 30.11.2016 17:50:00


Nastavení koeficientů DPH pro odpočet daně

Pro správný odpočet DPH - tedy pokud máte ve skladu nastaveny koncové ceny, včetně DPH (tak, jako v nápojových lístcích), je potřeba v systému nastavit odpočet pomocí koeficientů.

Přejdete do Nastavení > Účetnictví a tam nastavíte tyto hodnoty u jednotlivých DPH sazeb (platí od 1.1.2013):

 • U 21% DPH je to 0,1736
 • U 15% DPH je to 0,1304
 • U 10% DPH je to 0,0909

U jednotlivých daní zaškrtněte fajfku u koeficientu - označeno jako "K".

Pokud toto nastavení provedete špatně, bude se špatně počítat DPH a v případě Elektronické evidence tržeb můžete chybně odesílat informace o účtech! Velmi pečlivě proto tyto hodnoty nastavte.

 

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 09.04.2017 14:44:00


Aktualizace systému Bar a Restaurace

Aktualizaci je možné provést dvěma způsoby - volbou v aplikaci - kliknutím na tlačítko UpDate, nebo ručně tímto způsobem:

 1. Stáhnete soubor z adresy: http://update.mysoft.cz/Index.php?dir=bar/&file=complete.zip
 2. Rozbalíte jej do složky, kde máte nainstalován Bar - soubory nechejte přepsat

Tímto zajistíte, že bude systém obsahovat i všechny potřebné knihovny. O skladová data se bát nemusíte, nic z tohoto se nepřepisuje, balíček obsahuje jen EXE a DLL soubory systému. Data neobsahuje a nijak do nich nezasahuje.

Vždy ale doporučujeme předem vše zálohovat a zálohy provádět i pravidelně. Nejlepší forma zálohy je kopie celé složky systému na bezpečné místo (flash disk, v síti, do cloudu...).

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 09.04.2017 14:47:00


Šrotovné na O2 eKasa

Naletěli jste O2 a pořídili si jejich předraženou a nepoužitelnou O2 eKasu? Nebo jste pořídili jinou pokladnu, která Vám nevyhovuje?

Pak jste zde správně. Protože se nám ozývá obrovské množství zákazníků, kteří si pořádili zřejmě pod tlakem obchodníků nevyhovující kasu, nebo kasu s neúměrně vysokými poplatky (ať už měsíční poplatky za provoz, nebo - jako o O2 i za to, že zvednou telefon na nefungující podpoře).

Vyberte si z následujících situací - nabídneme Vám řešení, jak z toho.

Pořídli jsme O2 eKasu:

 • Zařízení od Vás odebereme na protiúčet (pouze zdroj a samotnou pokladnu - levný tablet ve stojánku)
 • Tiskárnu si ponechte, to je jediné použitelné a dobré zařízení, které Vám v O2 dali. Bude se Vám hodit k naší pokladně
 • Licenci na naší pokladnu Bar a Restaurace FULL Vám poskytneme zcela ZDARMA za odpis staré pokladny  a to na jeden rok (hodnota 2590Kč)
 • Pokud nemáte PC (stačí jakýkoliv počítač s Windows, který doma najdete), můžete si jej u nás objednat (sestavy již od 2000Kč).

Pořídili jsme jinou pokladnu běžící na systému Android:

 • Zařízení od Vás odebereme na protiúčet (pouze zdroj a samotnou pokladnu - levný tablet ve stojánku)
 • Tiskárnu si ponechte, to je jediné použitelné a dobré zařízení, které Vám v O2 dali. Bude se Vám hodit k naší pokladně
 • Licenci na naší pokladnu Bar a Restaurace FULL Vám poskytneme  se slevou 50-100% za odpis staré pokladny  a to na jeden rok (hodnota 2590Kč). Odpisovou hodnotu posoudíme dle konkrétního typu tabletu
 • Pokud nemáte PC (stačí jakýkoliv počítač s Windows, který doma najdete), můžete si jej u nás objednat (sestavy již od 2000Kč).

Pořídili jsme jinou pokladnu běžící na systému Windows:

 • Celé zařízení můžete použít pro naši pokladnu, není tedy nutné měnit hardware.
 • Náš software Bar a Restaurace FULL Vám poskytneme za naši běžnou cenu (2590Kč/ročně, bez jakýchkoliv měsíčních poplatků)
 • Pokladnu Vám bezplatně na dálku, nebo u nás ve firmě přeměníme na naši. Pokud byste zařízení posílali k nám, platíte jen poštovné směrem k nám. O zbytek se postaráme my.
 • Pokud Vám vyhovuje levnější řešení a máte od dodavatele pokladu dotykovou, je možné se individuálně domluvit na protiúčtu a podle posouzené hodnoty byste získali naše řešení bezplatně, nebo i dokonce s kompenzací rozdílů hodnot.

Výhody naší pokladny proti všem ostatním:

 1. Jen naše jediná pokladna funguje i na Windows XP a nižších! Používáme k tomu zprostředkovatelský EET server, na který se pokladny spojují a přes něj se teprve komunikuje s Finanční správou. Je to proto, že stará Windows nepodporují nový bezpečnostní komunikační protokol a je potřeba tuto funkcionalitu zajistit na naší straně. V ČR se stále v provozech používá až 80% počítačů běžících právě na Windows XP.
 2. Naše pokladna má jedinou roční platbu a dále již nevybíráme žádné měsíční poplatky!
 3. Veškeré aktualizace jsou u nás vždycky zdarma (dokonce i pro demoverze). Je lepší mít nové verze, než staré, tak proč to zpoplatňovat? Tuto politiku firem neuznáváme a proto u nás nikdy za aktualizace neplatíte.
 4. Zákaznická podpora je u nás zdarma. Telefonicky jsme Vám k dispozici v našem call center v pracovních dnech mezi 10-18 hodinou, operativně je technik k dispozici na mobilu téměř nonstop. Na e-mailu slouží podpora nonstop a dotazy zpracovává více operátorů najednou z více míst, takže se Vám odpovědi dostává celkem rychle.
 5. Pokud si s něčím nevíte rady, například s nastavením, nebo aktivací - je možné si domluvit bezplatně dálkové připojení našeho technika, který Vám vše na dálku nastaví a případně i po telefonu ochotně vysvětlí.
 6. Chcete si naší pokladnu nejprve pořádně vyzkoušet, nebo nastavit přímo v plné verzi? Jen u nás Vám rádi poskytneme bezplatně aktivační klíč na plnou verzi na dobu 7 dní. Pokud by Vám to nestačilo, je možné bezplatně prodlužovat po týdnech až na dobu jednoho měsíce. Uvidíte tak pokladnu přímo naplno tak, jako byste ji již koupili.
 7. Pokud jste v dosahu našich obchodníků, rádi Vám pokladnu předvedeme osobně na našem notebooku, kdy Vám můžeme na následné zkoušení rovnou aktivovat zkušební období i na Vašem PC.

Máte zájem? Kontaktujte nás telefonicky na: 4111 90 111, e-mailem na helpdesk@mysoft.cz, nebo rovnou můžete objednávat zde.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.06.2017 10:01:00


BarCode Generator

Nastavení formátu data a času Windows Vista a vyšší

Protože ve Windows Vista a vyšších bývá chyba ve zpracování správného nastavení formátu data a času pro Českou republiku, uvádíme zde návod, jak správně nastavit formát.

Je potřeba vyresetovat nastavení.

Pokud narazíte na problém, že na Vistách se Vám bude špatně formátovat datum (03/27/2012 místo 27.3.2012) vězte, že je to problém instalace Vista a dalších verzí, kdy je oddělovač data nastaven na dvouznakovou hodnotu. Problémem jsou zasaženy asi Delphi 7 a vyšší.

Chyba je to protože když si zobrazíte nastavení Oblast a jazyk a vyberete místo Čeština něco jiného a dáte použít, a vyberete zpět Čeština tak problém zmizí.

V první řadě naleznete v ovládacích panelech Místní nastavení regionu. Zde všude zvolte Češtinu a Českou republiku a dále u datumu (kalendáře) zvolte rozšířené možnosti, kde klikněte na tlačítko resetování tak, jak je zde na obrázku:

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:37:00


Řešení problému formátu data Windows 7

Nastavení českého prostředí (formát data a čísel) pro Windows 7

Česká Windows 7 (jedná se pouze o Home a Professional, Ultimate jsou v pořádku) oznamují programům, že jsou anglická, ač z pohledu uživatele je vše nastaveno správně. Projevem je, že formát data není český – měsíc den rok, názvy měsíců se zobrazují anglicky atd. Je to evidentně chyba Windows 7 a projevuje se u programů psaných v Delphi. Problém se dá vyřešit následovně:

 • Ukončete programy CSH (pokud některý běží).
 • Otevřete Ovládací panely.
 • Otevřete sekci Hodiny, jazyk a oblast, pak Oblast a jazyk. Otevře se okno Oblast a jazyk.
 • Klikněte na tlačítko Další nastavení… Otevře se okno Vlastní formát.
 • Klikněte na tlačítko Vynulovat.
 • Na otázku „Chcete odebrat všechna vlastní nastavení formátu?“ odpovězte Ano.
 • Uložte nastavení (2x OK).

Náhled je z Windows 10, kde pokud nastavíte takto, bude vše v pořádku.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:39:00


Radio Profesional

Jak správně nastavit síťové disky?

Pokud potřebujete přistupovat k dalším aplikacím systému Radio Profesional i z jiných počítačů v síti, pak vše nastavte podle těchto doporučeních. Existuje řada dalších alternativ, ale tato metoda je námi přímo doporučována a jde o roky prověřené a funkční řešení.

Prakticky jde o to, aby stejný pohled měli všechna PC s tím, že jen ONAIR by mělo mít nejrychlejší přístup k disku. Nedoporučujeme mít vše na síti, třeba v NAS a následní mít nasdílené disky i v ONAIR. Při selhání sítě, nebo restartu NAS by vypadlo vše. Všechna data by měl mít ONAIR počítač přímo u sebe - tím zajístíte nejrychlejší provoz a naprostou spolehlivost systému. I gigabitové sítě jsou stále o dost pomalejší, než dnes používané disky - existují samozřejmě výjimky (SSD, optika atd), ale nic nevymýtí fakt, že pokud jsou data jinde, mohou se stát nedostupnými - byť i jen dočasně.

Tuto situaci využijí především zvukaři, kteří nasazují nové spoty a formátové zvuky, stejně jako třeba hudební dramaturg, který do systému přidává nové skladby a nastavuje míchací body.

Nastavení ONAIR PC:

V PC by měl existovat fyzický disk, nebo oddíl zvlášť pro operační systém (obvykle disk C:), zvlášť pro Radio Profesional (obvykle disk R:) a zvlášť pro zvukové soubory (obvykle disk S:). Je jedno, jestli jde o samostatné pevné disky, nebo zda máte jediný disk takto rozdělený. Doporučené velikosti disků jsou:

Disk C: (operační systém) dle zvoleného systému - u XP alespoň 10GB, stačí do 25GB u čistého systému

Disk R: (Radio Profesional) 6GB až 10GB (obvykle systém zabere stovky MB, ale čím více systému dáte, tím více logů a dalších dat pak systém může používat)

Disk S: (hudební archiv) dle velikosti vašeho archivu. Doporučujeme mít kapacitu alespoň trojnásobku stávající velikosti dat, abyste v budoucnu měli dostatečnou rezervu. Běžně v rádiích nasazený archiv nepřekračuje 25GB (disk do 100GB), ale jsou i rádia, která mají desítky až stovky GB hudby. Pro běžné vysílání se nedoporučuje mít zbytečně přeplácané archivy. Mělo by tam být jen to, co se skutečně má vysílat z pohledu automatu. Obvykle mají rádia ještě jednu složku s dalším archivem, který samostatně systémem nerotuje v automatickém režimu, ale kde jsou vyřazené songy, nebo písničky a další zvuky, které se hodí třeba moderátorům do pořadů pro ruční vkládání (například Písničky na přání). Archiv by každopádně nikdy neměl obsahovat zakázané věci (porušující zákony, nebo i jen etiku, či hudební formát rádia) a všechny soubory by měl do složek dávat hudební dramaturg (osoba zodpovědná za hudební archiv) a všechny soubory by měli být prověřeny a správně nastaveny. Rozhodně nedporučujeme, aby si moderátoři libovolně stahovali z internetu soubory a zařazovali si je dle libosti do vysílání! Nejenže se tím poruší zákon, ale nastanou další potíže (ohrozí se stabilita systému, výsledný report pro ochranný svaz autorských práv nebude mít korektní obsah, naruší se předávání dat na RDS, na web, stream servery, YP servery atd).

Disky R: a S: nasdílejte s právem zápisu pro stejnou skupinu - viz Nastavení sítě níže. Systémový disk C: není třeba sdílet.

Nastavení sítě:

Předpokládá se, že vaše síť je bezpečná, všechna PC jsou ve stejné pracovní skupině a že máte jinak vyřešenu bezpečnostní politiku přístupu k síti - jako celku, ale i k ONAIR počítači. Doporučujeme síť zabezpečit tak, aby se na ONAIR dostali jen ty počítače, které se tam dostat mají (produkce, zvukař, obchodní oddělení - stačí jedno PC pro nasazování kampaní - tolik toho zase není). V tomto příkladu se nebudeme zabývat zabezpečením sítě, to je nad rámec tohoto návodu. Cílem je mít pro potřebné počítače dostupný ONAIR počítač s právem zápisu. Cesty k souborům na těchto PC musí být stejné, jako v ONAIR. Například spuštění aplikace Manager by mělo mít stejnou cestu na všech PC, včetně ONAIR (tedy R:\Manager.exe).

Nastavení ostatních PC:

Připojte síťové disky R: a S: z počítače ONAIR na své počítače. To je vše - nic jiného není třeba nastavovat, nebo instalovat. Pokud používáte některou z licencovaných funkcí systému, pak je potřeba jen na svých PC tyto licence zaktivovat. Ke všem modulům se lehce dostanete z Managera, ale doporučuji dát si na plochu jen ty ikonky, které přísluší Vaší práci - tedy pro obchodní oddělení postačí Advertise Manager a například pro zvukaře a hudebního dramaturga moduly: Schedule Manager, Archives, DirUpdate a Song Editor. Pokud budete používat systém slušně a řádně, jak se má a nebudete experimentovat, pak postačí Manager za všechny.

Aktivace jednotlivých funkcí se provádí tak, že na daném PC spustíte daný modul a aktivaci provedete přímo v něm. Je také možné použít Aktivátor od verze RP7 výše.

Závěr:

Pokud se rozhodnete, že poskytnete přístup do ONAIR více lidem (počítačům) v síti, rozhodně se ubezpečte, že všechny osoby jsou řádně proškolené, jak mají svůj modul používat. Hrozí zhroucení, pokud by někdo experimentoval a hrál si s moduly, se kterými neumí. Cokoliv totiž změníte na jednom PC se ihned projeví na všech a může ohrozit vysílání, pokud obsluha nastaví něco chybně.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:35:00


Nastavení formátu data a času Windows Vista a vyšší

Protože ve Windows Vista a vyšších bývá chyba ve zpracování správného nastavení formátu data a času pro Českou republiku, uvádíme zde návod, jak správně nastavit formát.

Je potřeba vyresetovat nastavení.

Pokud narazíte na problém, že na Vistách se Vám bude špatně formátovat datum (03/27/2012 místo 27.3.2012) vězte, že je to problém instalace Vista a dalších verzí, kdy je oddělovač data nastaven na dvouznakovou hodnotu. Problémem jsou zasaženy asi Delphi 7 a vyšší.

Chyba je to protože když si zobrazíte nastavení Oblast a jazyk a vyberete místo Čeština něco jiného a dáte použít, a vyberete zpět Čeština tak problém zmizí.

V první řadě naleznete v ovládacích panelech Místní nastavení regionu. Zde všude zvolte Češtinu a Českou republiku a dále u datumu (kalendáře) zvolte rozšířené možnosti, kde klikněte na tlačítko resetování tak, jak je zde na obrázku:

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:37:00


Řešení problému formátu data Windows 7

Nastavení českého prostředí (formát data a čísel) pro Windows 7

Česká Windows 7 (jedná se pouze o Home a Professional, Ultimate jsou v pořádku) oznamují programům, že jsou anglická, ač z pohledu uživatele je vše nastaveno správně. Projevem je, že formát data není český – měsíc den rok, názvy měsíců se zobrazují anglicky atd. Je to evidentně chyba Windows 7 a projevuje se u programů psaných v Delphi. Problém se dá vyřešit následovně:

 • Ukončete programy CSH (pokud některý běží).
 • Otevřete Ovládací panely.
 • Otevřete sekci Hodiny, jazyk a oblast, pak Oblast a jazyk. Otevře se okno Oblast a jazyk.
 • Klikněte na tlačítko Další nastavení… Otevře se okno Vlastní formát.
 • Klikněte na tlačítko Vynulovat.
 • Na otázku „Chcete odebrat všechna vlastní nastavení formátu?“ odpovězte Ano.
 • Uložte nastavení (2x OK).

Náhled je z Windows 10, kde pokud nastavíte takto, bude vše v pořádku.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:39:00


Song Editor nejde spustit? Hlásí chybu neregistrované třídy?

Toto je způsobeno tím, že nedošlo k instalaci Radio Profesional, ale jen ke zkopírování, nebo bylo instalátoru zakázáno naimportovat ActiveX komponenty, které používá.

V instalační složce systému naleznete složku OCX, kde jsou dané komponenty. Je zde i soubor install.bat, kterým se můžete pokusit ručně tyto třídy naimportovat do operačního systému.

Pokud se toto nedaří, pak máte systém zapezpečen proti instalaci ActiveX prvků. Dočasně toto povolte a následně zopakujte import. Nezapomeňte zase zpátky vrátit nastavení před importem.

Námi použité komponenty (NCT Products) jsou bezpečné, nijak neovlivní chod operačního systému a nezasahují do žádné další aplikace. Jsou potřeba k využívání funkcí editoru, zobrazení "kostry" songu, k funkcích práce se zvukem (ořez atd) na přímé editační úrovni v SongEditoru a nikde jinde.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 09.04.2017 14:43:00


Hotel & Penzion

Nastavení formátu data a času Windows Vista a vyšší

Protože ve Windows Vista a vyšších bývá chyba ve zpracování správného nastavení formátu data a času pro Českou republiku, uvádíme zde návod, jak správně nastavit formát.

Je potřeba vyresetovat nastavení.

Pokud narazíte na problém, že na Vistách se Vám bude špatně formátovat datum (03/27/2012 místo 27.3.2012) vězte, že je to problém instalace Vista a dalších verzí, kdy je oddělovač data nastaven na dvouznakovou hodnotu. Problémem jsou zasaženy asi Delphi 7 a vyšší.

Chyba je to protože když si zobrazíte nastavení Oblast a jazyk a vyberete místo Čeština něco jiného a dáte použít, a vyberete zpět Čeština tak problém zmizí.

V první řadě naleznete v ovládacích panelech Místní nastavení regionu. Zde všude zvolte Češtinu a Českou republiku a dále u datumu (kalendáře) zvolte rozšířené možnosti, kde klikněte na tlačítko resetování tak, jak je zde na obrázku:

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:37:00


Řešení problému formátu data Windows 7

Nastavení českého prostředí (formát data a čísel) pro Windows 7

Česká Windows 7 (jedná se pouze o Home a Professional, Ultimate jsou v pořádku) oznamují programům, že jsou anglická, ač z pohledu uživatele je vše nastaveno správně. Projevem je, že formát data není český – měsíc den rok, názvy měsíců se zobrazují anglicky atd. Je to evidentně chyba Windows 7 a projevuje se u programů psaných v Delphi. Problém se dá vyřešit následovně:

 • Ukončete programy CSH (pokud některý běží).
 • Otevřete Ovládací panely.
 • Otevřete sekci Hodiny, jazyk a oblast, pak Oblast a jazyk. Otevře se okno Oblast a jazyk.
 • Klikněte na tlačítko Další nastavení… Otevře se okno Vlastní formát.
 • Klikněte na tlačítko Vynulovat.
 • Na otázku „Chcete odebrat všechna vlastní nastavení formátu?“ odpovězte Ano.
 • Uložte nastavení (2x OK).

Náhled je z Windows 10, kde pokud nastavíte takto, bude vše v pořádku.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:39:00


Nastavení sdílení kasy v síti - ovládání z jiných PC

Pokladnu můžete spravovat i z více počítačů a to dokonce i kdekoliv na světě. Stačí jen nastavit vše podle návodu na této stránce.

\r\n

Jsou zde dvě možnosti - používat jeden sklad, nebo více skladů. Kolik skladů, tolik primárních kas.

\r\n

Primární kasou je hlavní pokladna, na které se prodává. Zde nastavte sdílení celé složky s instalací Baru v síti a to s právem pro zápis.

\r\n

Pokud chcete v kanceláři třeba jen naskladňovat, najdete si počítač kasy v Okolních počítačích a spustíte si ji z tohoto umístění - případně si lze vytvořit na toto umístění i zástupce na ploše.

\r\n

Od toho okamžiku pracujete ONLINE s daty pokladny na druhém PC.

\r\n

Pokud budete mít instalační složku Baru třeba ve složce Dropboxu, Google Disku, OneDrive, či jiného cloud úložiště, pak s daty můžete přímo pracovat kdekoliv, kde je internet.

\r\n

Stejný princip funguje i na naše ostatní systémy, třeba na Hotel a Penzion, nebo na Firma a Sklad apod.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 30.11.2016 17:50:00


E-Mailer a Direct Mail

Instalace vlastního SMTP serveru

Nejlepší a nejvýkonnější možnost, jak odesílat hromadnou poštu je pomocí vlastního SMTP serveru.

\r\n

Je jen na Vás, zda vyhradíte samostatné PC, nejlépe s linuxovou distribucí, nebo zda použijete počítač, který slouží i k dalším činnostem. Důležité ale je, aby toto PC bylo dostupné vždy, když chcete odesílat přes něj poštu. Pokud přes něj poštu i přijímáte, musí být dostupný neustále. Zvolte proto takový stroj, který zvládne dané úkoly a provoz a který Vám za pár měsíců neodejde. Reinstalace bývá složitější. Budeme mu říkat SMTP server.

\r\n

Pokud používáte lokální počítačovou síť, která používá vnitřní neveřejné IP adresy, pak je nutné na tento SMTP server nasměrovat port 25 (pro nezabezpečenou komunikaci), nebo port, který jste zvolili pro zabezpečenou komunikaci (obvykle port 465). Více o portech naleznete zde.

\r\n

Samotná instalace SMTP serveru záleží především na tom, jaký operační systém používáte. Pokud jde o LINUXový server, pak Vás odkážeme na TENTO web, ale předem upozorňujeme, že by instalaci měl provádět zkušený uživatel, který má alespoň základní znalosti ovládání příkazové řádky v linuxu. Pomocí odkazovaného návodu nainstalujete nejen SMTP server, ale kompletní server pro Vaši firmu, který se postará nejen o poštu, ale i o webové stránky a další funkce, které kolem webu, pošty a sítí mohou firmy potřebovat. Vyžaduje ale buďto fyzický server, nebo alespoň server virtuální (VPS). V "domácích" podmínkách lze parádně odzkoušet třeba pomocí aplikace VirtualBox. Můžete také použít některou z nabídek již připravených VPS serverů, které si lze objednat zde.

\r\n

Pokud máte Windows, pak se nabízí možnost použít interní funkce IIS (Internet Information Services), které jsou zabudovány, ale většinou neaktivovány přímo ve Windows. Návody naleznete kliknutím ZDE.

\r\n

Další možností je instalace Windows aplikace, která v sobě SMTP server obsahuje. Je jich spousta a existují jak placené, tak bezplatné varianty. Bezplatné varianty jsou obvykle omezeny například počtem zpráv za určitou dobu, nebo obsahují ve zprávách reklamní řádek. Některé naleznete třeba kliknutím zde.

\r\n

Jeden příklad za všechny lze stáhnout i z našeho serveru kliknutím zde.

\r\n

Systém DirectMail má přímo integrovánu funkci vlastního SMTP serveru, kterou můžete rovnou použít. Poté se sám přímo dotazuje pomocí DNS cílových serverů a doručuje poštu přímo. Po odeslání větší dávky zpráv je proto vhodné počkat s jeho ukončením, než postupně odešle všechny zprávy (doba závisí na odchozí rychlosti Vaší linky, na dostupnosti cílových serverů a na jejich limitech pro příjem zpráv).

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 21.08.2016 13:44:00


Nastavení formátu data a času Windows Vista a vyšší

Protože ve Windows Vista a vyšších bývá chyba ve zpracování správného nastavení formátu data a času pro Českou republiku, uvádíme zde návod, jak správně nastavit formát.

Je potřeba vyresetovat nastavení.

Pokud narazíte na problém, že na Vistách se Vám bude špatně formátovat datum (03/27/2012 místo 27.3.2012) vězte, že je to problém instalace Vista a dalších verzí, kdy je oddělovač data nastaven na dvouznakovou hodnotu. Problémem jsou zasaženy asi Delphi 7 a vyšší.

Chyba je to protože když si zobrazíte nastavení Oblast a jazyk a vyberete místo Čeština něco jiného a dáte použít, a vyberete zpět Čeština tak problém zmizí.

V první řadě naleznete v ovládacích panelech Místní nastavení regionu. Zde všude zvolte Češtinu a Českou republiku a dále u datumu (kalendáře) zvolte rozšířené možnosti, kde klikněte na tlačítko resetování tak, jak je zde na obrázku:

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:37:00


Řešení problému formátu data Windows 7

Nastavení českého prostředí (formát data a čísel) pro Windows 7

Česká Windows 7 (jedná se pouze o Home a Professional, Ultimate jsou v pořádku) oznamují programům, že jsou anglická, ač z pohledu uživatele je vše nastaveno správně. Projevem je, že formát data není český – měsíc den rok, názvy měsíců se zobrazují anglicky atd. Je to evidentně chyba Windows 7 a projevuje se u programů psaných v Delphi. Problém se dá vyřešit následovně:

 • Ukončete programy CSH (pokud některý běží).
 • Otevřete Ovládací panely.
 • Otevřete sekci Hodiny, jazyk a oblast, pak Oblast a jazyk. Otevře se okno Oblast a jazyk.
 • Klikněte na tlačítko Další nastavení… Otevře se okno Vlastní formát.
 • Klikněte na tlačítko Vynulovat.
 • Na otázku „Chcete odebrat všechna vlastní nastavení formátu?“ odpovězte Ano.
 • Uložte nastavení (2x OK).

Náhled je z Windows 10, kde pokud nastavíte takto, bude vše v pořádku.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:39:00


RPX

Nastavení formátu data a času Windows Vista a vyšší

Protože ve Windows Vista a vyšších bývá chyba ve zpracování správného nastavení formátu data a času pro Českou republiku, uvádíme zde návod, jak správně nastavit formát.

Je potřeba vyresetovat nastavení.

Pokud narazíte na problém, že na Vistách se Vám bude špatně formátovat datum (03/27/2012 místo 27.3.2012) vězte, že je to problém instalace Vista a dalších verzí, kdy je oddělovač data nastaven na dvouznakovou hodnotu. Problémem jsou zasaženy asi Delphi 7 a vyšší.

Chyba je to protože když si zobrazíte nastavení Oblast a jazyk a vyberete místo Čeština něco jiného a dáte použít, a vyberete zpět Čeština tak problém zmizí.

V první řadě naleznete v ovládacích panelech Místní nastavení regionu. Zde všude zvolte Češtinu a Českou republiku a dále u datumu (kalendáře) zvolte rozšířené možnosti, kde klikněte na tlačítko resetování tak, jak je zde na obrázku:

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:37:00


Řešení problému formátu data Windows 7

Nastavení českého prostředí (formát data a čísel) pro Windows 7

Česká Windows 7 (jedná se pouze o Home a Professional, Ultimate jsou v pořádku) oznamují programům, že jsou anglická, ač z pohledu uživatele je vše nastaveno správně. Projevem je, že formát data není český – měsíc den rok, názvy měsíců se zobrazují anglicky atd. Je to evidentně chyba Windows 7 a projevuje se u programů psaných v Delphi. Problém se dá vyřešit následovně:

 • Ukončete programy CSH (pokud některý běží).
 • Otevřete Ovládací panely.
 • Otevřete sekci Hodiny, jazyk a oblast, pak Oblast a jazyk. Otevře se okno Oblast a jazyk.
 • Klikněte na tlačítko Další nastavení… Otevře se okno Vlastní formát.
 • Klikněte na tlačítko Vynulovat.
 • Na otázku „Chcete odebrat všechna vlastní nastavení formátu?“ odpovězte Ano.
 • Uložte nastavení (2x OK).

Náhled je z Windows 10, kde pokud nastavíte takto, bude vše v pořádku.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:39:00


Obecné dotazy

Kde mohu program, nebo službu objednat?

Veškeré objednávky se provádí na jediném místě - na stránce http://www.mysoft.cz/objednavka, kde v rozbalovacím menu zvolíte program, nebo službu a dále vyplníte své základní údaje.

Ihned Vám bude na e-mail a pomocí SMS (pokud jste zadali i mobilní číslo v ČR) odeslána informace ohledně zadání objednávky, platební údaje pro provedení úhrady a přihlašovací údaje do zákaznického systému na http://licence.mysoft.cz.

Současně je vytvořena i předpřipravená licence, která ale ještě není aktivní, jelikož čeká na úhradu. Po provedení úhrady se licence zaktivuje.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 09.04.2017 14:47:00


Po každém startu aplikace se mi mění unikátní číslo, co s tím?

U novějších operačních systému (Windows 7/10) se trochu změnila i politika přístupů k prostředkům počítače. Windows mají silnější ochranu a aplikace běží v chráněném módu, kdy po jejich ukončení může nastat situace, že jsou některá citlivá data zapomenuta. Licence je velmi citlivá datová položka.

\r\n

Řešení je ale velmi jednoduché - je potřeba aplikace spouštět jako Správce. Pro trvalé nastavení stačí následovat tento postup:

\r\n

Klikněte na spouštěcí ikonce pravým tlačítkem

\r\n

Zvolte Vlastnosti.

\r\n

Dále klikněte na záložku Kompatibilita, nebo Režim Komplatibility (dle verze Windows).

\r\n

Dole zaškrtněte políčko Spouštět jako Správce.

\r\n

Klikněte na OK a to je vše ;)

\r\n

V nových instalacích a ve verzích od poloviny června 2016 i v aktualizacích máme provedeny úpravy našich programů tak, aby se tento postup nemusel aplikovat a systém si vše zařídí sám. Měla by tedy také pomoci reinstalace pomocí nově stažené instalace.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 21.08.2016 13:49:00


Licenční podmínky

Licenční podmínky k používání software\r\n\r\nDistribuce: MySOFT.cz\r\nZákaznickou podporu zajišťuje MySOFT.cz helpdesk@mysoft.cz, tel. +420 - 4111 90 111, +420 - 608 12 10 10\r\nAktivace licencí: helpdesk@mysoft.cz, tel.: +420 - 4111 90 111, +420 - 608 12 10 10\r\n\r\nSystém se řídí plně autorsko - právními podmínkami a mezinárodními úmluvami. \r\n\r\nVlastníkem autorských práv je Radek Hemelík, K.J.Erbena 110/28, 434 01 Most. Vlastníkem distribučních práv je výhradně Xcenter.eu, o.s., pod obchodní značkou MySOFT.cz se sídlem v Mostě, K.J.Erbena 110/28, 434 01, Česká republika a autor. \r\n\r\nPoužívání systému je podmíněno platnou registrací a složením licenčního poplatku pro používání software, nebo jiné legální splnění práva pro užívání software.\r\n\r\nU časových licencí je nutno po uplynutí licencované doby buďto prodloužit licencovanou dobu o další období - registrací a složením licenčního poplatku dle ceníku, nebo systém přestat používat.\r\n\r\nVyhrazujeme si právo na možnost existence chyb v systému! \r\n\r\nNeneseme žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené používáním, nepoužíváním, nefunkčností, nebo chybou v software. Veškerá rizika jsou v plné zodpovědnosti uživatele. \r\n\r\nUživatel je povinen oznámit výrobci jakékoliv nedostatky, chyby a závažnější poruchy systému, stejně jako zjištění o neoprávněných instalacích systému nepodléhajícím licenčnímu ujednání.\r\n\r\nV případě vzniku škody způsobené tímto software, nezakládá se uživateli právo na náhradu této škody.\r\n\r\nPoužíváním software uživatel souhlasí s těmito licenčními podmínkami, jako takové je svobodně přijímá a bere\r\nv úvahu možné závěry, ke kterým může v budoucnu dojít a to včetně všech důsledků. Přijmutím těchto licenčních podmínek\r\nuživatel souhlasí s tím, že jednou zakoupená licence je již nevratná. Nebude-li software odpovídat požadavkům, nebo\r\npředpokladům uživatele, má právo navrhnout úpravu v software. Nemá nárok na navrácení licenčního poplatku (či jiné jeho náhrady) a to ani z části, má však právo na přednostní získání budoucí opravené verze, pokud oprava zásadně nezasahuje do licenční, nebo cenové politiky produktu, což je ale možno řešit individuálně.\r\n\r\nPorušení těchto pravidel bude chápáno jako porušení autorského práva a je trestné dle § 152) \r\nodst. 1) a 2), zák. čís. 140/1964 Sb. trestního zákona, jehož znění zde uvádíme:\r\n\r\n--------------------------------------------------------------------------------------------\r\n       zák. čís. 140/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961, trestní zákon\r\n                    ODDÍL ČTVRTÝ\r\n           Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži,\r\n          ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech\r\n                 a proti autorskému právu\r\n \r\n                      § 152\r\n                 Porušování autorského práva\r\n(1) Kdo s dílem, které je předmětem ochrany podle práva autorského, nebo s výkonem výkonného\r\numělce, zvukovým či obrazovým záznamem nebo rozhlasovým či televizním pořadem, které jsou \r\npředmětem práva příbuzného právu autorskému, neoprávněně nakládá způsobem, který přísluší\r\nautoru, výkonnému umělci, výrobci zvukového či obrazového záznamu, rozhlasové či televizní\r\norganizaci nebo jinému nositeli těchto práv, anebo kdo jinak tato práva porušuje, bude \r\npotrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.\r\n(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci \r\nbude pachatel potrestán,\r\n a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo\r\n b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.\r\n--------------------------------------------------------------------------------------------\r\n\r\nXCenter.eu, o.s.\r\nDivize mySoft\r\nK.J.Erbena 110/28\r\n434 01 Most, Czech Republic\r\ntel.: +420 / 4111 90 111, 608 12 10 10 (HelpDesk)\r\nhelpdesk@mysoft.cz\r\nhttp://www.mysoft.cz\r\nhelpdesk@mysoft.cz\r\nAktualizace: http://update.mysoft.cz

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 21.08.2016 13:49:00


Nastavení formátu data a času Windows Vista a vyšší

Protože ve Windows Vista a vyšších bývá chyba ve zpracování správného nastavení formátu data a času pro Českou republiku, uvádíme zde návod, jak správně nastavit formát.

Je potřeba vyresetovat nastavení.

Pokud narazíte na problém, že na Vistách se Vám bude špatně formátovat datum (03/27/2012 místo 27.3.2012) vězte, že je to problém instalace Vista a dalších verzí, kdy je oddělovač data nastaven na dvouznakovou hodnotu. Problémem jsou zasaženy asi Delphi 7 a vyšší.

Chyba je to protože když si zobrazíte nastavení Oblast a jazyk a vyberete místo Čeština něco jiného a dáte použít, a vyberete zpět Čeština tak problém zmizí.

V první řadě naleznete v ovládacích panelech Místní nastavení regionu. Zde všude zvolte Češtinu a Českou republiku a dále u datumu (kalendáře) zvolte rozšířené možnosti, kde klikněte na tlačítko resetování tak, jak je zde na obrázku:

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:37:00


Řešení problému formátu data Windows 7

Nastavení českého prostředí (formát data a čísel) pro Windows 7

Česká Windows 7 (jedná se pouze o Home a Professional, Ultimate jsou v pořádku) oznamují programům, že jsou anglická, ač z pohledu uživatele je vše nastaveno správně. Projevem je, že formát data není český – měsíc den rok, názvy měsíců se zobrazují anglicky atd. Je to evidentně chyba Windows 7 a projevuje se u programů psaných v Delphi. Problém se dá vyřešit následovně:

 • Ukončete programy CSH (pokud některý běží).
 • Otevřete Ovládací panely.
 • Otevřete sekci Hodiny, jazyk a oblast, pak Oblast a jazyk. Otevře se okno Oblast a jazyk.
 • Klikněte na tlačítko Další nastavení… Otevře se okno Vlastní formát.
 • Klikněte na tlačítko Vynulovat.
 • Na otázku „Chcete odebrat všechna vlastní nastavení formátu?“ odpovězte Ano.
 • Uložte nastavení (2x OK).

Náhled je z Windows 10, kde pokud nastavíte takto, bude vše v pořádku.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 29.12.2016 18:39:00


Nastavení sdílení kasy v síti - ovládání z jiných PC

Pokladnu můžete spravovat i z více počítačů a to dokonce i kdekoliv na světě. Stačí jen nastavit vše podle návodu na této stránce.

\r\n

Jsou zde dvě možnosti - používat jeden sklad, nebo více skladů. Kolik skladů, tolik primárních kas.

\r\n

Primární kasou je hlavní pokladna, na které se prodává. Zde nastavte sdílení celé složky s instalací Baru v síti a to s právem pro zápis.

\r\n

Pokud chcete v kanceláři třeba jen naskladňovat, najdete si počítač kasy v Okolních počítačích a spustíte si ji z tohoto umístění - případně si lze vytvořit na toto umístění i zástupce na ploše.

\r\n

Od toho okamžiku pracujete ONLINE s daty pokladny na druhém PC.

\r\n

Pokud budete mít instalační složku Baru třeba ve složce Dropboxu, Google Disku, OneDrive, či jiného cloud úložiště, pak s daty můžete přímo pracovat kdekoliv, kde je internet.

\r\n

Stejný princip funguje i na naše ostatní systémy, třeba na Hotel a Penzion, nebo na Firma a Sklad apod.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 30.11.2016 17:50:00


Nastavení koeficientů DPH pro odpočet daně

Pro správný odpočet DPH - tedy pokud máte ve skladu nastaveny koncové ceny, včetně DPH (tak, jako v nápojových lístcích), je potřeba v systému nastavit odpočet pomocí koeficientů.

Přejdete do Nastavení > Účetnictví a tam nastavíte tyto hodnoty u jednotlivých DPH sazeb (platí od 1.1.2013):

 • U 21% DPH je to 0,1736
 • U 15% DPH je to 0,1304
 • U 10% DPH je to 0,0909

U jednotlivých daní zaškrtněte fajfku u koeficientu - označeno jako "K".

Pokud toto nastavení provedete špatně, bude se špatně počítat DPH a v případě Elektronické evidence tržeb můžete chybně odesílat informace o účtech! Velmi pečlivě proto tyto hodnoty nastavte.

 

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 09.04.2017 14:44:00


SimpleCast

Přidání streamu do SimpleCastu

 1. Spusťte SimpleCast
 2. Klikněte na tlačítko Encoders
 3. Klikněte na ikonku "+"
 4. Zvolte první položku "MP3and mp3PRO" a klikněte na OK
 5. Zvolte požadovanou kvalitu vysílání (32kbps, 64kbps,...)
 6. Zaškrtněte (povolte) Políčka: "Auto start Encoder after", dále "Auto reconnect encoder after" - ostatní ponechte
 7. Přepněte na záložku "Server Details"
 8. Zaškrtněte kolečko "IceCast"
 9. Zaškrtněte kolečko "IceCast 2"
 10. Do server IP zadejte přiřazený server
 11. Do portu zadejte přiřazený port
 12. Do Mount zadejte přiřazený kanál
 13. V pravé sekci Station Details vyplňte údaje rádia tak, jak je chcete automaticky prezentovat na veřejných katalozích rádií - pod těmito údaji budete po celém světě nabízeni k poslechu

Chcete-li online vidět, kolik Vás poslouchá zrovna posluchačů (součet všech portů), pak údaje stejně nastavte v položce Statistics z hlavního okna.

Autor: Radek Hemelík
Aktualizováno: 07.03.2017 10:43:00